ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

1.ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Сайт – персональний сайт (вказати право власності на сайт), розташований в мережі Інтернет за адресою: https://prymachenko.ua.
Адміністрація Сайту ФОП Примаченко А.I., контакти для спілкування перераховані в розділі КОНТАКТИ https://prymachenko.ua
Користувач - фізична або юридична особа, яка розмістила свою особисту інформацію через Форму зворотного зв'язку (в тому числі Форму зворотного зв'язку в розділі «Кошик для покупок») на сайті з подальшою метою передачі даних Адміністрації Сайту.
Форма зворотного зв'язку - це спеціальна форма, де Користувач розміщує свою особисту інформацію з метою передачі даних Адміністрації Сайту.

2.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Дана Політика конфіденційності є офіційним стандартним документом Адміністрації Сайту і визначає порядок обробки і захисту інформації про фізичних і юридичних осіб за допомогою Форми зворотного зв'язку на Сайті.
2.2. Метою цієї Політики конфіденційності є забезпечення належного захисту інформації про Користувача, в тому числі його персональних даних, від несанкціонованого доступу і розголошення.
2.3. Відносини, пов'язані зі збором, зберіганням, поширенням і захистом інформації про користувачів, регулюються цією Політикою конфіденційності та чинним законодавством України.
2.4. Чинна редакція Політики конфіденційності є публічним документом, розробленим Адміністрацією Сайту і доступний будь-якому Користувачеві мережі Інтернет при натисканні на гіпертекстове посилання «Політика конфіденційності».
2.5. Адміністрація Сайту має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності.
2.6. При внесенні змін до Політики конфіденційності Адміністрація Сайту повідомляє Користувача, розмістивши нову версію Політики конфіденційності на Сайті https://prymachenko.ua
2.7. При розміщенні нової редакції Політики конфіденційності на Сайті попередня редакція зберігається в архіві документації Адміністрації Сайту.
2.8. Використовуючи Форму зворотного зв'язку, Користувач погоджується з умовами цієї Політики конфіденційності.
2.9. Адміністрація Сайту не перевіряє достовірність отриманої (зібраної) інформації про Користувача.

3. УМОВИ ТА ЦІЛІ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Персональні дані Користувача, такі як: ім'я, прізвище, по батькові, електронна пошта, телефон і т.д., передаються Користувачем Адміністрації Сайту за згодою Користувача.
3.2. Передача Персональних даних Користувачем Адміністрації Сайту через Форму зворотного зв'язку означає згоду Користувача на передачу його персональних даних.
3.3. Адміністрація Сайту обробляє інформацію про Користувача, в тому числі його персональні дані, такі як: ім'я, прізвище, по батькові, електронна пошта, телефон і т.д., а також додаткову інформацію про Користувача, надану ним на його вимогу: організацію, місто, посаду і т.д. з метою виконання зобов'язань перед Користувачем Сайту.
3.4. Обробка персональних даних здійснюється на основі наступних принципів:
а) законність цілей і методів обробки персональних даних і сумлінність;
b) відповідність цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим при зборі персональних даних;
в) відповідність обсягу та характеру оброблених персональних даних методам обробки персональних даних та цілям обробки персональних даних;
г) неприпустимість об'єднання баз даних, що містять персональні дані, створені для несумісних цілей.
3.5. Адміністрація Сайту обробляє персональні дані Користувача за його згодою з метою надання послуг / продажу товарів, пропонованих на Сайті.

4. ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Персональні дані Користувача зберігаються виключно на електронних носіях і використовуються виключно з метою, зазначеною в пункті 3 цієї Політики конфіденційності.

5. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Персональні дані Користувача не передаються третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених цією Політикою конфіденційності.
5.2. Надання персональних даних Користувача на вимогу державних органів, органів місцевого самоврядування здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.

6. ПЕРІОДИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗНИЩЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1. Персональні дані Користувача зберігаються на електронному носії сайту безстроково.
6.2. Персональні дані Користувача знищуються за заявою Користувача на підставі його звернення, або за ініціативою Адміністратора Сайту без пояснення причин шляхом видалення інформації, розміщеної Адміністрацією Сайту.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

Користувачі мають право на підставі запиту отримувати інформацію від Адміністрації Сайту щодо обробки його персональних даних.

8. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

Адміністратор Сайту вживає технічних і організаційно-правових заходів для забезпечення захисту персональних даних Користувача від несанкціонованого або випадкового доступу до них, знищення, модифікації, блокування, копіювання, поширення, а також від інших протиправних дій.

9. ЗАПИТИ КОРИСТУВАЧІВ

9.1. Користувач має право направляти свої запити Адміністрації Сайту, в тому числі щодо використання / видалення його персональних даних, передбачених пунктом 3 цієї Політики конфіденційності, в письмовій формі на адресу, зазначену в пункті 1.
9.2. Надісланий Користувачем запит повинен містити наступну інформацію:
для фізичних осіб:
– номер основного документа, що посвідчує особу Користувача або його представника;
– відомості про дату видачі зазначеного документа та орган, що видав документ;
– дата реєстрації через Форму зворотного зв'язку;
– текст запиту у вільній формі;
– підпис Користувача або його представника.
для юридичної особи:
– запит у вільній формі на фірмовому бланку;
– дата реєстрації через Форму зворотного зв'язку;
– запит повинен бути підписаний уповноваженою особою з вкладенням документів, що підтверджують повноваження особи.
9.3. Адміністрація Сайту зобов'язується розглянути і відправити відповідь на запит Користувача протягом 30 днів з моменту отримання запиту.
9.4. Вся кореспонденція, отримана Адміністрацією від Користувача (заявки в письмовій / електронній формі), відноситься до інформації обмеженого доступу і не підлягає розголошенню без письмової згоди Користувача. Персональні дані та інша інформація про Користувача, який надіслав запит, не можуть бути використані без спеціальної згоди Користувача, за винятком відповіді на тему отриманого запиту або у випадках, прямо передбачених законом.